Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“People who say…

“People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it.”
“Όποιος ισχυρίζεται ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν θα πρέπει να διακόπτει εκείνον που το κάνει”.
–George Bernard Shaw (Τζορτζ Μπέρναρντ Σω) (Шоу, Джордж Бернард)