Επικοινωνία

IMG_2317Διαβάστε παρακαλώ και… ποιός είμαι:
Teucris – Αυτός είμαι…

Σύντομα η νέα δομή της Teucris με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα.

 

 

Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος
Σκηνοθέτης – Πολιτικός Μηχανικός
Πριγκηποννήσων 7
262 26 Πάτρα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting) Επενδύσεων σε Ακίνητα:
9011 900 990
Newsphone Hellas στ 1,56€/1’ κιν 1,59€/1’ συμπ/νου ΦΠΑ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Helpline 2109472166.

e-mails: Teucris@tee.gr
teucris.net@gmail.com

Υποβολή Αρχικής Φόρμας Επικοινωνίας

Παρακαλώ περιγράψτε το θέμα σας.


Πάντως σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε την ρήση του Αρχαίου Αθηναίου Έλληνα ρήτορα Ισοκράτη:

Σοφία μόνον κτημάτων αθάνατον.
(Η Σοφία μόνο είναι αθάνατη από τα αποκτήματα).