Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Teucris Delphi

Πολιτικές Αναλύσεις

“Ει δε τις μάλλον ή κατά την ανθρωπίνην σοφίαν ωφελείσθαι βούλοιτο, συνεβούλευε μαντικής επιμελείσθαι”
-Σωκράτης (Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Δ, κεφ. VII στ. 10)

Teucris writes about politics from a personal and critical perspective. He often comments on current issues such as the pandemic, the climate crisis, the European Union and the global conflicts. He also criticizes what he calls “micro-politics”, which are the small-scale actions and decisions that affect people’s lives. He advocates for a more humanistic and holistic approach to politics.

Teucris Delphi is a category of articles written by Teucris on his website. He uses this category to express his personal opinions and insights on various topics, such as politics, history, philosophy and culture. He often refers to ancient Greek sources and wisdom, such as the Oracle of Delphi. He also challenges some of the common beliefs and assumptions of modern society.

Προέλευση: Συνομιλία με το Bing, 26/2/2023(1) Teucris Delphi – Teucris. https://teucris.net/category/teucris-delphi/ Πρόσβαση 26/2/2023.
(2) Teucris – Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director …. https://teucris.net/ Πρόσβαση 26/2/2023.
(3) teucris.com. http://www.teucris.com/ Πρόσβαση 26/2/2023.

Προέλευση: Συνομιλία με το Bing, 26/2/2023(1) Micro-Politics (I) – Teucris. https://teucris.net/micro-politics-i/ Πρόσβαση 26/2/2023.
(2) Teucris – Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director …. https://teucris.net/ Πρόσβαση 26/2/2023.
(3) Politics by Mavro-γιαλούρος – Teucris. https://teucris.net/politics-by-mavro-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82/ Πρόσβαση 26/2/2023.

Η Σφίγγα στο Μουσείο των Δελφών
Η Σφίγγα στο Μουσείο των Δελφών

Η Μέθοδος της Πυθίας

“ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.”
“Τύχην νόμιζε” – Recognize fortune – (Να αναγνωρίζετε την τύχη) “Τύχην στέργε” – Be fond of fortune – (Να είστε λάτρης της τύχης) “Τύχη μη πίστευε” – Do not trust fortune -(Μην εμπιστεύεστε την τύχη)