Σχόλιο 04-06-2020 περί COVID-19

Λένε πως η μεγαλύτερη επιτυχία του Διαβόλου είναι πως έχει πείσει τον κόσμο πως δεν υπάρχει. Προχθές τυχαία τον συνάντησα. Μου συστήθηκε ως COVID-19.