Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

The Balkanians (III)

Τα Βαλκάνια πλέον, από τον τιμητικό τίτλο η “πυρδιταποθήκη” της Ευρώπης κατάντησαν η “γελοιοθήκη” της Ευρώπης.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)