Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

The Balkanians (III)

Τα Βαλκάνια πλέον, από τον τιμητικό τίτλο η “πυρδιταποθήκη” της Ευρώπης κατάντησαν η “γελοιοθήκη” της Ευρώπης.