Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο περί Συμφωνίας και Λιθοβολισμού

Από την πρώτη στιγμή θεώρησα και δημοσίως εξέφρασα την άποψή μου, πως ανεξαρτήτως οιεσδήποτε συνθηκών οι πιθανότητες να ΜΗΝ υπογραφεί συμφωνία είναι μία στο εκατομμύριο.

Παρ’ όλες τις περιπλοκές, (όπως το περιβόητο δημοψήφισμα) και ασχέτως με το πώς μπορεί να ερμηνεύει ο κάθε ένας μας τα γεγονότα θεωρώ ότι ισχύει η προηγούμενη πιθανότητα.

Είναι πάντα πολύ δύσκολο για τους αναλυτές να διατηρούν αδαμάντινη στάση, ειδικά όταν τα εξωτερικά μηνύματα τους διαψεύδουν σε έναν βαθμό. Ωστόσο το αποτέλεσμα είναι αυτό, το οποίο μετράει.
Ένα γνωστό ρητό του Sun Tzu στο σύγγραμμα περί της Τέχνης του Πολέμου είναι πως οι νικηφόροι πολεμιστές πρώτα εξασφαλίζουν την νίκη και μετά πολεμούν (σε αντίθεση με τους ηττοπαθείς, οι οποίοι πρώτα πολεμούν και μετά προσπαθούν να εξασφαλίσουν την νίκη).

Η “νίκη” εδώ αφορά την επιτυχημένη πρόβλεψη και στη θέση “πολεμιστής” τοποθετήστε τη λέξη “αναλυτής” (όχι πως το προ-αναφερθέν ρητό δεν ισχύει και επακριβώς)…
Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ανεξαρτήτως αποτελέσματος πως υπάρχουν πάντα τεράστιες δυνατότητες και έχω τονίσει πως δεν είναι τα γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν την διαφορά.
Συνεπώς δεν ανησυχώ για οποιαδήποτε εξέλιξη (δείτε και το τελευταίο μου σημείωμα πάλι περί οιωνών)… διότι εμπιστεύομαι όσους αγωνίζονται και όσους μπορούν να νικήσουν… και πάνω απ’ όλα την ίδια τη ζωή. Από εμένα ποτέ δεν πρόκειται να ακούσετε ή να διαβάσετε προτροπές εγκατάλειψης, μιζέριας, απαισιοδοξίας ή ηττοπάθειας.
Π Ο Τ Ε !!! (με τον τόνο εμφατικά στο “Ε”)!

Εάν αποδειχθεί πως έσφαλα στις εκτιμήσεις/αναλύσεις μου λιθοβολήστε με (οι… πέτρες θα είναι προσφορά δική μου και μπορώ να σας παρέχω τις καλύτερες• εεε να κρατήσουμε πολύ υψηλά την ποιότητα και το στυλ, ασχέτως εάν πρόκειται περί… λιθοβολισμού)!

Αρχική Δημοσίευση: 8 Ιουλ. 2015