Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η (Πολύ) Μεγάλη Σημασία των Μικρο-ρυθμίσεων

Πολύ συχνά παρατηρώ σε ανθρώπους (και στον εαυτό μου) μία αδυναμία αντίληψης και χειρισμών όταν αυτή αφορά τροποποίηση υπαρχουσών συνθηκών. Προσβλέπουμε σε κάτι σημαντικό, το οποίο δια μιας θα τροποποιήσει τα δεδομένα. Είτε αυτό λέγεται μία ιδέα, η οποία θα μας σώσει είτε μία αλλαγή στις άσχημες συνθήκες, όπου μία προσωπική επανάσταση θα φέρει την ποθούμενη ανατροπή. Όλα διέπονται από την λογική του μαύρο-άσπρο και η σκέψη κινείται όπως ένα εκκρεμές με ενδιαφέρον μόνα στα δύο άκρα.

Στην πραγματικότητα θα δείτε πως αυτό σπάνια συμβαίνει. Και εάν τυχόν συμβεί θα δημιουργήσει πιθανότατα χειρότερες συνθήκες από εκείνες, από τις οποίες θα θέλαμε να απαλλαγούμε. Τούτο διότι υποτιμούμε ή απλά αγνοούμε την ισχύ των μικρο-ρυθμίσεων.

Ελάχιστο “κάτι” να γίνεται καθημερινά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα προκύψει μία τεράστια αλλαγή. Σκεφτείτε έναν στόχο και προσεγγίστε τον με 1% βήμα κάθε ημέρα. Σε κάτι περισσότερο από τρεις μήνες θα τον έχετε φτάσει. Καθόλου παράλογο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως εάν περιμένετε να αντλήσετε τη δύναμη για το 100% σε μία στιγμιαία χρονική στιγμή, αυτή μάλλον ποτέ δεν θα έλθει.

Τα γράφω αυτά, διότι ειδικά σε περιόδους, όπως αυτή με τον COVID-19 χρησιμοποιούνται πολύ “ισχυρές” λέξεις και εκφράσεις, οι οποίες αγνοούν την ύπαρξη των μικρο-ρυθμίσεων.

“Καταστροφή”, “ύφεση 10%”, “ανατροπή”, “νέα εποχή” είναι μερικές από αυτές, τις οποίες χρησιμοποιώ και εγώ, πάντα όμως έχοντας στο νου τα προηγούμενα. Δεν καταστρέφεσαι σε μια στιγμή, ακόμα και εάν ένα γεγονός είναι ακραία στιγμιαίας επιρροής. Κάηκε το κατάστημα σου. Ναι αλλά δεν καταστράφηκες. Ένα περιουσιακό σου στοιχείο έχει χαθεί, αλλά όχι η ζωή σου και ούτε την άλλη ημέρα θα χαθούν όλα. Το ίδιο ισχύει και με τις άλλες περιεκτικές λέξεις.

Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσεις πως κάτι βαθμιαία μπορεί να μεταβάλλεται και μάλιστα και από τις δύο κατευθύνσεις έχεις το όπλο των μικρο-ρυθμίσεων στα χέρια σου. Και μπορείς με αυτήν τον τρόπο και μία καταστροφή να αποτρέψεις αλλά και μία σπουδαία βελτίωση να επιτύχεις.

Διότι αφού μπορείς κάτι να το χαλάσεις σημαίνει πως μπορείς και να το φτιάξεις. Και αφού κάτι μπορείς να το φτιάξεις σημαίνει πως μπορεί και να το χαλάσεις.

Και τα δύο μπορεί να γίνουν με μικρο-ρυθμίσεις.