Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Άγνοια

Τελικά το να παραμένεις αδαής ίσως αποτελεί τμήμα του δυτικού τρόπου ζωής. Όπως αγωνίζεται κάποιος για τη γνώση, ίσως θα πρέπει να αγωνίζεται το ίδιο και για την άγνοια. Και ενδεχομένως η τελευταία να συμβάλει με τον δικό της πολύτιμο τρόπο στην παγκόσμια γνώση.

Αλλάζω οπτική…