Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

What Time Is It?

What Time Is It?

Πολλά δεν είναι όπως φαίνονται. Ούτε μπορείτε πάντα να διακρίνετε την …”πραγματική” πραγματικότητα.

Εάν έχετε αμφιβολίες δείτε το παραπάνω μικρό αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον video.

(Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε Ιταλικά).

Πηγή: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να εντοπίσω την πηγή. Σίγουρα επιφυλάσσομαι μόλις το μάθω να αποδώσω τα απαραίτητα credits.