Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Όλα εξ’ αιτίας σας (All because of you)

Όπως έγραψε και ο Αντρέϊ Ταρκόφσκι, αυτός ο ποιητικός και θαυμάσιος σκηνοθέτης “κανένας καλλιτέχνης δεν θα εργαζόταν για να εκπληρώσει την προσωπική του πνευματική αποστολή, αν ήξερε ότι δεν πρόκειται να δει κανένας τη δουλειά του.”

Όταν γράφω πραγματικά αισθάνομαι να ανοίγει ο Κόσμος όλος και αυτό αποτελεί και την ζωή μου. Οι σκέψεις μου, τα βαθύτερα μου συναισθήματα πραγματικά επιθυμώ να τα ανασύρω από την ψυχή μου και να τα εκθέσω στο “κοινό.” Η συγγραφή αποτελεί όχι την δεύτερη αλλά ξεκάθαρα την πρώτη φύση μου.

Αυτός είναι και ο λόγος, όπου και οι τρεις δραστηριότητές μου (αρθρογραφία, κινηματογράφος, αρχιτεκτονική) μπορούν να οπτικοποιηθούν και να υλοποιηθούν παρουσιάζοντας τις ιδέες μου και τις απόψεις μου. Έχεις ανάγκη το “κοινό” σου να σε κρίνει και να σε αξιολογήσει.

Ο Μαρξ είπε ότι “για να απολαύσεις την τέχνη, πρέπει να είσαι καλλιτεχνικά διαπαιδαγωγημένος” και θεωρώ πως πρέπει πέρα από κάθε λόγο και αιτία να φροντίζεις το “κοινό” σου, όχι κατευθύνοντας το προφανώς, αλλά υποδεικνύοντας και άλλους τρόπους σκέψης και θεώρησης των πραγμάτων της ζωής.. .

Όλα γίνονται λοιπόν εξ’ αιτίας σας…