Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τα Μαθηματικά της Προόδου

Στη ζωή προχωράς μόνο όταν η ο φόβος του να χάσεις ό,τι έχεις είναι μικρότερος από την επιθυμία του να κερδίσεις ό,τι επιθυμείς. Επιλέγεις μεταξύ ενός σίγουρου παρελθόντος και ενός αβέβαιου μέλλοντος. Η ανισότητα ορίζεται ως:

Δεδομένο Παρελθόν < Αβέβαιο Μέλλον + Τόλμη (1)

Επειδή το παρελθόν είναι γνωστή ποσότητα, ενώ το μέλλον αβέβαιη (ποσότητα) η “Τόλμη” αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα της ανισότητας και της κίνησης προς τα εμπρός. Περισσότερη τόλμη, περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Η τόλμη, όπως εμπεριέχει και μία άλλη απροσδιόριστη ποσότητα. Την λεγόμενη “Τύχη”.

Αυτό είναι πολύ γνωστό από την αρχαιότητα και εκφράστηκε από τους Λατίνους με το θαυμάσιο ρητό “Audaces Fortuna Juvat” (τους τολμηρούς βοηθά η τύχη).

Όσο μεγαλύτερη λοιπόν η τόλμη, τόσο περισσότερη και η τύχη:

Τύχη = 〖Τόλμη〗^2 (2) ή
Τόλμη = √Τύχης (3)

Άρα η ανισότητα (1) γίνεται:

Δεδομένο Παρελθόν < Αβέβαιο Μέλλον + √Τύχης

Και επειδή η τύχη είναι εντελώς χαοτικός και απροσδιόριστος παράγοντας, όσο λιγότερο βασίζεσαι στην λογική, τόσο περισσότερες πιθανότητες “τύχης” έχεις. Η τύχη όμως είναι συνυφασμένη και με ολίγον δημιουργική τρέλα (με την έννοια όπως στη φράση –στα πιο τρελά σου όνειρα-).

Η πρόοδος συνεπώς προκύπτει από όσες/ους διαθέτουν αυτή την δημιουργική τρέλα. Την οποίαν για να διαθέτεις (ή να αποκτήσεις) με τη σειρά της σημαίνει (και πάλι) πως ΔΕΝ πρέπει να φοβάσαι.

Τόλμησε να τολμήσεις!