Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τα Αρνητικά “Εγκεφαλικά” επιτόκια

Αρχικά σκέφτηκα να… ΜΗΝ γράψω το άρθρο! Αφού έκανα μία αρνητική πρόβλεψη με πιθανότητα -0,020% το άρθρο αυτό δεν θα έπρεπε φυσιολογικά να δημοσιευθεί. Θα είχατε λοιπόν μία εικόνα του… αρνητικού άρθρου, όπως και του αρνητικού επιτοκίου των τρίμηνων εντόκων γραμματίων, του Ελληνικού δημοσίου.

Διότι τοποθέτηση σε έντοκο γραμμάτιο δημοσίου με αρνητικό επιτόκιο είναι καθαρή ζημία. Αυτό ορίζει η… αγαπημένη μου (χα) λογική! Είναι όμως έτσι;

Ναι! Δίνεις 100 προσδοκώντας να εισπράξεις στο τέλος του τριμήνου κάτι λιγότερο· έστω με μία ασήμαντη απώλεια της τάξεως του 0,020%. Αλλά αυτό δεν είναι κατά ανάγκην αρνητικό ούτε και έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου και με την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας. Αφορά συνδυαστική επιλογή διαχειριστών κεφαλαίων, οι οποίοι συνεκτιμούν και πολλούς άλλους παράγοντες.

Δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση και δεν μπορώ να γνωρίζω τους αγοραστές, οι οποίοι επέλεξαν τα έντοκα γραμμάτια με το αρνητικό επιτόκιο. Αυτό θα εξηγούσε ή τουλάχιστον θα έδινε ενδείξεις σχετικά με το πού αποβλέπουν. Το ποσό, το οποίο συγκεντρώθηκε είναι ούτως ή άλλως πολύ μικρό για τα δεδομένα του δημοσίου.

Η επιλογή ενός έντοκου με αρνητικό επιτόκιο μπορεί να είναι καθαρά επιλογή διευκόλυνσης μεταφοράς κεφαλαίων (τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου είναι πολύ εύκολα διακινήσιμα και δεν υπόκεινται σε περιορισμούς μεταφοράς κεφαλαίων), σε πιθανή πρόβλεψη μείωσης του επιτοκίου περαιτέρω, συνεπώς θα αποδειχθούν είτε κερδοφόρα είτε θα είναι λιγότερο ζημιογόνα από τη συνέχεια (διότι η Ευρώπη ακολουθεί μία ανάλογη χρηματοπιστωτική πολιτική και ίσως και οι Ηνωμένες Πολιτείες το πράξουν –όπως δήλωσε και μάλλον επιθυμεί- ο Πρόεδρος τους) είτε διότι το χαρτοφυλάκιό τους είναι δομημένο με έναν τρόπο, ώστε η ζημία του εντόκου να καλυφθεί από τα κέρδη των ομολόγων. Μην ξεχνάμε πως όλα αυτά είναι εμπορεύσιμα στα διεθνή χρηματιστήρια.

Ακόμα και συναλλαγματικές διαφορές μπορούν να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο και αναφέρομαι στην ισοτιμία οποιουδήποτε άλλου νομίσματος έναντι του ευρώ, ώστε η θέση (αγορά) ευρώ να είναι πλεονεκτική ακόμα και εάν υπάρχει κάποια απώλεια κεφαλαίου εφ΄ όσον αυτή καλυφθεί από τη συναλλαγματική διακύμανση.

Ελπίζω να είναι κάπως κατανοητά τα προηγούμενα, ήθελα να γράψω το σχόλιο, διότι ακούω και διαβάζω διάφορα, τα οποία μακράν απέχουν του σκεπτικού ενός πραγματικού διαχειριστή κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο. Εξ΄ άλλου η Ελληνική κοινωνία είναι ελάχιστα εξοικειωμένη με αυτά τα θέματα και εύκολα κάποιος μπορεί να τα ερμηνεύσει κατά το δοκούν.

Εν κατακλείδι: τα αρνητικά επιτόκια δεν σημαίνουν κατ΄ ανάγκην ισχυρή οικονομία ούτε και αποτελούν ένδειξη ύφεσης. Μπορεί να συνυπολογίζονται και αυτοί οι παράγοντες στην επιλογή των διαχειριστών για την αγορά των εντόκων, αλλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι εύλογοι λόγοι, όπως προανέφερα και άλλοι τόσοι, τους οποίους δεν γνωρίζω ή δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ.