-0,020%

Το βραδάκι (ελπίζω με -0,020% πιθανότητα) άρθρο για τα αρνητικά “εγκεφαλικά” επιτόκια.