Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πόσος Χρόνος Απαιτείται για την Έκδοση μιας Οικοδ. Αδείας;

Σήμερα ισχύει όσο ποτέ το Αθήνα-Λάρνακα 2 ώρες, αλλά Πάτρα-Αθήνα 2,5 ώρες.

Θεωρητικά η οικοδ. άδεια μπορεί να εκδοθεί σε 7 (επτά) ημέρες· και πρακτικά και το γνωρίζω πολύ καλά ο ίδιος, διότι συνέβη σε εμένα και όχι μία φορά.

Πρέπει ωστόσο να μην υπάρχουν ελλείψεις και να έχουν εκδοθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εδώ κυρίως αναφέρομαι στο δασαρχείο για τα εκτός σχεδίου και στις υπηρεσίες νεωτέρων μνημείων όσον αφορά τα διατηρητέα.

Μετά τον προέλεγχο, ο οποίος υποτίθεται πως πρέπει να διενεργηθεί σε 5 ημέρες, εάν υπάρχουν έστω και μικρο-παρατηρήσεις σχεδιαστικού τύπου ο χρόνος “διαστέλλεται” σε δύο μήνες. Μετά και την διόρθωση των όποιων παρατηρήσεων κι το τελικό ok χρειάζονται μόλις 2 ημέρες.

Είναι προφανές πως εάν για κάποιο λόγο το ραντεβού του αρχικού ελέγχου ορισθεί σε 2 εβδομάδες και υπάρχουν έστω και ελάχιστες διορθώσεις τότε το δίμηνο είναι περισσότερο ρεαλιστικός χρόνος.

Δεν αναφέρομαι στον χρόνο τελικών αποφάσεων στα αρχιτεκτονικά, ο οποίος πολλές φορές κυμαίνεται στους 6 μήνες, λογικό κατά την άποψή μου… είναι εξ΄ άλλου ο χρόνος ωρίμανσης στο μυαλό μας του σπιτιού μας. Μην τον λυπάστε αυτόν τον χρόνο… Ίσως είναι και ο καλύτερος…

Συγκριτικά σκεφθείτε το χρόνο απόφασης για την αγορά αυτοκινήτου… (εκτός εάν είσαστε εντελώς συνειδητοποιημένοι, στο τι επιθυμείτε· ισχύει και για τις κατοικίες σε έναν βαθμό και με την προϋπόθεση των πολεοδομικών περιορισμών)…

Αυτά επί του παρόντος.