Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Περί των Συμβόλων…

 

Πριν από λίγες ημέρες παρατήρησα ένα άρθρο σχετικά με την ύπαρξη αγκυλωτών σταυρών στα εξωτερικά κάγκελα του κτιρίου “Ιλίου Μέλαθρον” στην Αθήνα. Μπορείτε να τους παρατηρήσετε στις φωτογραφίες μου και φυσικά δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το (άθλιο) ναζιστικό νόημα του συμβόλου.

Το θαυμάσιο κτίριο εξ’ άλλου είναι δημιουργία του Ερνέστου Τσίλλερ, ο οποίος το σχεδίασε το 1878 ως κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν.

Στην άλλη φωτογραφία μου επίσης από παράσταση αγγείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών επίσης παρουσιάζονται… και όχι μόνον εκεί…

Ο σκοπός μου όμως δεν είναι η ιστορική έρευνα με την ακριβή έννοια του όρου. Είναι η προσέγγιση στο ερώτημα:

Διαθέτουν τα σύμβολα εγγενώς κάποια εσωτερική δύναμη, ώστε να προκαλούν τρόπον τινά ελεγχόμενη-κατευθυνόμενη συμπεριφορά ή απλώς τελικά ταυτίζονται με την ιδεολογία, την οποία συμβολίζουν;

Η εσωτερική τους δύναμη νοείται, ως μία αυτόματη ανταπόκριση σε κάποιο αρχέγονο αντανακλαστικό, το οποίο με τη θέα του συμβόλου ενεργοποιείται ή όχι.

Άλλωστε οποιοδήποτε τυχαίο σήμα ή σύμβολο σχετιζόμενο με μία έννοια (όπως τα brand names) είναι κατάλληλο.

Αυτό με είχε προβληματίσει από πολύ παλιά… Είναι γνωστή η σημαντική δύναμις του συμβόλου του φιδιού, όπως επίσης είναι γνωστή και η αγάπη των διεστραμμένων ναζί στη χρήση αντικειμένων και συμβόλων με προσδίδουσα σημασία. (Τα ναζιστικά ξιφίδια παρεμπιπτόντως αποτελούν μία εφαρμογή των προηγουμένων).

Το φίδι από την άλλη πλευρά λειτουργεί ακριβώς αντίθετα. Σύμβολο της ιατρικής και της θεραπείας, ενώ είναι πασίγνωστη η απέχθεια την οποία προκαλεί η φυσική θέα του στην συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, αδίκως όμως…

Τελικά τα ερωτήματα συνοψίζονται:

1. Διαθέτουν όντως τα σύμβολα αυτόνομα (όχι συσχετισμένα) κάποια εσωτερική δύναμη;

2. Επιλέχτηκε τυχαία ο αγκυλωτός σταυρός ως ναζιστικό σύμβολο;

(γνωρίζω την αρρωστημένη εμμονή τους με διάφορα ζητήματα της αρχαίας ιστορίας και

την προσπάθεια συσχετισμού τους, απλώς το επαναλαμβάνω)…

3. Εάν είχε επιλεγεί ένα διαφορετικό σύμβολο θα είχε κάποια διαφορετική εξέλιξη η πορεία του ναζισμού;

Πολλά στυγερά εγκλήματα έχουν διαπραχθεί στην ανθρωπότητα με ένα σύμβολο στο χέρι (όπως η ιερά εξέτασις στην Ισπανία ή οι “ωραίες” σφαγές των μωαμεθανών), αλλά αυτό δεν επηρέασε τη δύναμη τους, ίσως επειδή διαπράχτηκαν επ΄ ονόματι τους…

Σημ. Επειδή η θέα και μόνο του συμβόλου αυτού μου δημιουργεί απέχθεια (λόγω της πρόσφατης ιστορίας του) δράττομαι της ευκαιρίας να παρουσιάσω το κτίριο (σήμερα Νομισματικό Μουσείο)… ώστε να απαλύνω κάπως την αρνητική του επιρροή… Φυσικά με την πρώτη ευκαιρία, με μεγάλη μου χαρά, θα σας παρουσιάσω και το κτίριο αυτούσιο…