Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Angelina Jolie

“To all the doors that closed on me, I’m coming back to buy the building.”

– Angelina Jolie

“Σε όλες τις πόρτες που μου έκλεισαν, επιστρέφω να αγοράσω το κτίριο.”
– Αντζελίνα Τζολί
——————————————————————————–
Μα πόσο μου αρέσει αυτή η δήλωση! Μα πόσο μου αρέσει!!!
Τ.
Credits:
Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons