Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Περί Προβλημάτων και Συμβουλών Σχόλιο

Ποια νομίζετε πως είναι η καλύτερη συμβουλή όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα; Πιστεύετε πως είναι αυτή, η οποία σας καταδεικνύει τον (υποτιθέμενο) τρόπο επίλυσής του;

Λάθος!

Η καλύτερη συμβουλή δεν είναι αυτή, η οποία σας βοηθά να το επιλύσετε, αλλά αυτή, η οποία σας κάνει να νοιώθετε ΕΣΕΙΣ καλύτερα με τον εαυτόν σας. Τότε το πρόβλημα μετατρέπεται από εμπόδιο σε πύλη πρόκλησης προς ανεξερεύνητα πεδία.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)