Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Μικρός Σκορπιός

Ο νους του ανθρώπου είναι σαν το “μικρό Σκορπιό” μιας Αφρικανικής παράδοσης. Ο “μικρός Σκορπιός” είπε:

“Εγώ ο μικρός Σκορπιός, ποτέ δεν θα επικαλεστώ το όνομα του Θεού. Όταν θέλω να κάμω τίποτα, θα το κάμω με την ουρά μου!” Και αν και φαινομενικά αυτή η δήλωση εκ πρώτης όψεως ορίζεται ως ασεβής στην πραγματικότητα κρύβει μέσα της μία απέραντη πίστη για τη ζωή και τον ίδιο το Θεό.