Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Κινηματογράφος ως Επένδυση

Υπάρχει απεριόριστος χώρος για καινούργιες ταινίες. Απεριόριστος. Η αγορά μπορεί πρακτικά να απορροφήσει οσοδήποτε μεγάλο αριθμό ταινιών διατίθεται.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν υφίστανται οι περιορισμοί άλλου τύπου επενδύσεων. Σκεφθείτε κατ’ αναλογίαν τα ακίνητα. Πόσος “χώρος” υπάρχει για νέες κατασκευές; Πρακτικά στην χώρα μας μηδενικός. Ενώ πόσος “χώρος” διατίθεται για κινηματογραφικές ταινίες;

Απεριόριστος!

Τούτο, διότι μία ταινία αποτελεί πνευματικό προϊόν και απευθύνεται στο πνεύμα με ελάχιστο κόστος συμμετοχής του θεατή. Είναι εντελώς διαφορετικό να πληρώσει κάποιος εφ’ άπαξ 7 ευρώ για να παρακολουθήσει μία κινηματογραφική ταινία από το να διαθέσει  70,000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ένα διαμέρισμα. Η σύγκριση φαίνεται χονδροειδής, αλλά δεν είναι καθόλου και αποκαλύπτει το μέγεθος των περιθωρίων απόδοσης μίας ταινίας.

Από την ποιότητά της και την συνάφεια με το κοινό μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετικά επιτυχημένη επένδυση.

Διαβάστε όμως καλύτερα μία πραγματική ιστορία:

Επικοινωνήσετε παρακαλώ για μία πρώτη κινηματογραφική προσέγγιση μαζί μου στο:
Teucris.cina@gmail.com ή στο 6973 005 611

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)