Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Against ALL Odds!

Against All Odds cr

(Ενάντια σε Όλες τις Πιθανότητες)!

Είναι το αγαπημένο μου ρητό ή μάλλον, τολμώ να ισχυρισθώ, ο πραγματικός τρόπος ζωής μου, τον οποίο ίσως να μην μπορείτε καν να διανοηθείτε…

Σε αυτό το σκίτσο απεικονίζεται το αντίστροφο μιας μη αναστρέψιμης πορείας. Ωστόσο, όπως έγραφε η λεζάντα του βιβλίου “η παρουσιαζόμενη σειρά γεγονότων θα μπορούσε να συμβεί, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο ότι μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί”.

Βλέπετε λοιπόν, πως τίποτα δεν εμποδίζει αυτό το “απίθανο”, το οποίο παρουσιάζεται τόσο παραστατικά στο σκίτσο…

Τούτο, διότι μπορεί να είναι μεν ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, αλλά ΟΧΙ αδύνατον…

(Το σκίτσο προέρχεται από τα μαθήματα φυσικής του πανεπ. BERKLEY, τόμος 5 “Στατιστική Φυσική”)