Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Γνώση Είναι Ελευθερία

Υπάρχει Ελπίς;
Στο άκρως τοξικό Ελληνικό περιβάλλον ένα ελπιδοφόρο μήνυμα έξω από ένα σχολείο. Μην ξεχνάτε! Μία σπίθα αρκεί· και η φωτιά δεν έχει όνομα. Ίσως να υπάρχει λοιπόν ελπίς!