Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Διαθέτω Κεντρικότατο Μεγάλο Οικόπεδο… Τι Κάνω;

Υποθέτουμε πως το οικόπεδο ευρίσκεται σε περιοχή με πολλούς εργαζομένους σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις…

Τι κάνουμε;

Αισιόδοξη απάντηση:

Τίποτα… Το αφήνουμε ως έχει προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στην φορολογία του…

Πολύ αισιόδοξη απάντηση:

Αν έχουμε οικονομικές εκκρεμότητες με τράπεζες το προσημειώνουμε με ρύθμιση και μετά όπως προηγουμένως…

Απαισιόδοξη απάντηση:

Τι σημαίνει “απαισιοδοξία”;

Απάντηση Teucris:

Υποθέτω πως υπάρχουν σχετικά πολλές βιομηχανίες με αντιστοίχως πολλούς εργαζομένους. Συνήθως αυτού του είδους τα οικόπεδα ευρίσκονται σε περιοχές με τοπικό χαρακτήρα.

Σχεδιάζουμε είτε κάποιες κατοικίες για τους εργαζόμενους, είτε εάν επιτρέπεται η επαγγελματική χρήση κάτι ανάλογο, εκδίδουμε την οικοδομική άδεια και το υποβάλλουμε – “προσφέρουμε” σε μία τοπική τράπεζα το σχέδιο μαζί με το οικόπεδο ως collateral αλλά και θα ζητούσαμε να τεθεί η τράπεζα μεσεγγυούχος (για να έχει κύρος -;- και εξασφάλιση η πρόταση).

Αμέσως μετά ενημερώνουμε (λχ με επιστολές ή με τοπική διαφήμιση) πως διατίθενται κάποια ακίνητα μέσω της τράπεζας (λεπτομέρειες δεν σας αναφέρω, αλλά σίγουρα θα προέκυπτε μία ελκυστική πρόταση –μισο-δανείου – μισο-μετρητών, μισο-ενοικίου)… σε επίπεδο εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

Ενδεχομένως (το τονίζω αυτό), μία πρόταση απόδοσης, εξασφάλισης σε ακίνητο και με την όποια εγγύηση μιας τράπεζας (αναγκαίο κακό, λόγω εποχής) αυτό να προκαλούσε το ενδιαφέρον μεσαίου επιπέδου επενδυτών και καταθετών ή επαγγελματιών/εργαζομένων, οι οποίοι θα ένοιωθαν μία ασφάλεια…

Εάν και μόνο εάν υπήρχε ενδιαφέρον (σε ποσοστό κόστους του έργου), τότε προχωράμε σε υλοποίηση.

Τα ακίνητα αυτή τη στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν μάλλον ως τραπεζικό εργαλείο παρά ως “ακίνητα” ωστόσο η εγγενής δυσκαμψία και συντηρητισμός των τραπεζικών ιδρυμάτων ίσως να αποτελεί και το δυσκολότερο σημείο…

Προφανώς το προηγούμενο μπορεί να “λειτουργήσει” με πολλά ακίνητα… Η Teucris είναι έτοιμη. Εσείς;

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)