Απόψε το Απόγευμα

IMG_5089 IMG_5095

Διαβάστε παρακαλώ και το ιστορικό πίσω από τις φωτογραφίες:

Solamente una Vez (Μόνο μία Φορά)