Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τρόποι προσέγγισης και αντίληψης στην προοπτική μιας ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ στα ΑΚΙΝΗΤΑ και πως μπορώ να είμαι χρήσιμος.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Είναι αδύνατον να ξεχωρίσεις τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ από το ΑΚΙΝΗΤΟ και να το αποκόψεις από το κοινωνικό ΠΛΑΙΣΙΟ. Το προφίλ δεν αφορά ξεχωριστά το ΑΚΙΝΗΤΟ και ξεχωριστά τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ, αλλά αποτελεί αλληλο-επικαλυπτόμενη έννοια. Από την ώρα που εστιάζουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό είναι επόμενο να αντιμετωπίζουμε τις έννοιες «ΑΚΙΝΗΤΟ» και «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» ως μία. Πάντοτε ωστόσο ενταγμένες και στο συγκεκριμένο κοινωνικό ή πολιτισμικό πλαίσιο. Η προηγούμενη δήλωση είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην αντίληψη προοπτικής των επενδύσεων. Όπως έχω αναφέρει έως τώρα πυλώνες της τακτικής μου είναι:

 • Το κάθε ΑΚΙΝΗΤΟ έχει διαφορετική αξία για τον κάθε έναν.
 • Ζητούμενο δεν είναι η τιμή αλλά η απόδοση και το πραγματικό καθαρό κέρδος.
 • Τις ευκαιρίες τις δημιουργούμε εμείς.
 • Ποιες είναι οι συνέπειες στην περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της επένδυσης.
 • Για κάθε ακίνητο υπάρχει ο κατάλληλος επενδυτής κα για κάθε επενδυτή το κατάλληλο ΑΚΙΝΗΤΟ.
 • Οι ίδιοι συνδυασμοί δεν λειτουργούν το ίδιο σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες.

Συνεπώς θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στις συναγόμενες από τα παραπάνω ερωτήσεις:

 • Τι αξία έχει το συγκεκριμένο ακίνητο για μένα;
 • Ποια είναι η εκτίμησή μου για την απόδοση και το πραγματικό καθαρό κέρδος;
  Μπορώ να δημιουργήσω συνθήκες ευκαιρίας;
 • Έχω εναλλακτική επιλογή διαφυγής αν οι προσδοκίες μου δεν επαληθευθούν και με ποιο κόστος;
 • Είναι κατάλληλο αυτό το ΑΚΙΝΗΤΟ για μένα, είμαι εγώ κατάλληλος για αυτό το ΑΚΙΝΗΤΟ;
 • Εντάσσονται όλα αυτά στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο;

Η απάντηση και των πέντε ερωτημάτων με απόλυτη ειλικρίνεια από την πλευρά σας, αμέσως θα σας δώσει απάντηση στο αν πρέπει ή όχι κατ’ αρχήν να συνεχίσετε την διερεύνησή σας σε αυτόν τον χώρο των επενδύσεων. Ενδεχόμενη αρνητική απάντηση ή ασάφεια σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω πέντε ερωτήματα θα πρέπει να σας προβληματίσει και να ξανασκεφθείτε ή να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους σας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο συνδιασμός έμπνευσης, φαντασίας, δημιουργικότητας με την αντίληψη των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, αλλά και η βαθειά γνώση τού αντικειμένου είναι ο πυρήνας της μεθοδολογίας. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κανόνας που εφαρμόζεται. Είναι όλη η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε και εφαρμόστηκε σε πραγματικές συνθήκες τα προηγούμενα (πολλά) χρόνια.

Money spending is a serious matter.

Προσέξτε και σκεφτείτε διπλά και τριπλά. Τα οικονομικά μεγέθη στις επενδύσεις ΑΚΙΝΗΤΩΝ είναι πολύ σοβαρά και ενδεχόμενες αστοχίες έχουν σοβαρότατες συνέπειες. Τονίζουμε ότι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού είναι η μετατροπή της επένδυσης σε τζόγο. Σε αυτή την περίπτωση εάν δεν πρόκειται για συνειδητή απόφαση καλύτερα θα ήταν να κατευθυνθείτε σε κάποιο καζίνο, όπου ενδεχομένως θα χάσετε πολύ λιγότερα χρήματα απ’ ότι στα ΑΚΙΝΗΤΑ.

Πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν θα είμαι μαζί σας στην περίπτωση αυτή. Στόχος μου είναι να επιτύχουμε και συνεπώς κινήσεις τζόγου δεν αποτελούν το δυνατό μου σημείο.