Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Άνδρας και Γυναίκα

Υπάρχει καμία αμφιβολία ποιο είναι το αρσενικό και ποιο το θηλυκό; Η αυστηρότητα του ενός και η γοητεία-τσαχπινιά της άλλης…

Δυστυχώς κανένα από τα δύο πλέον δεν ευρίσκεται στη ζωή διότι η φωτογραφία είναι παλαιότερη και τυχαία την εντόπισα. Ο θάνατος βλέπετε είναι κοινός ανεξαρτήτως φύλου.