Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Quiz: Η Πυραμίδα της Πάτρας

Δεν είμαστε βέβαια στην Γκίζα της Αιγύπτου, ούτε και στο Παρίσι, αλλά και η Πάτρα διαθέτει μία πυραμίδα! Της Πάτρας είναι μικρή, αλλά η ιστορία, την οποία προστατεύει πολύ μεγάλη… Μήπως την έχετε αντιληφθεί (σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία) και γνωρίζετε τι… κρύβει;

Για την απάντηση στην σελίδα:

Παλαιές Φωτογραφίες της Πάτρας (απαιτείται εγγραφή)…