Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

3 Μοίρες (3 Moirai) Trailer

(Η Ταινία – Ένα Σημείωμα)

Δείτε εδώ ολόκληρη την ταινία: 3 Μοίρες (3 Moirai)

https://www.youtube.com/watch?v=RDR0RbF9z_c

“ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων”
“Ο χαρακτήρας (το ήθος) του ανθρώπου καθορίζει την μοίρα του”
-Ηράκλειτος (σπάραγμα 119)

“Man’s character is his fate”
-Heraclitus (fragment 119)