Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

2008-2014: Παράθυρο Ευκαιρίας (;)…

Οι “ευκαιρίες” εγγενώς διαθέτουν μία σοβαρή ιδιότητα:

Εμφανίζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο…

Έχουν όμως και μία ακόμα ιδιότητα:

Δεν …γνωρίζεις ποιο είναι αυτό (το χρονικό πλαίσιο)…

Πότε άρχισε, πότε τελειώνει…

Ακριβώς η δεύτερη ιδιότητα τους είναι αυτή, η οποία τους προσδίδει το τίτλο:

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ…

Έχω την βάσιμη αίσθηση πως αυτό το παράθυρο ευκαιρίας της λεγόμενης κρίσης στην Ελλάδα έχει σχεδόν κλείσει… Οι επενδυτικές “τοποθετήσεις” σε κάθε τομέα παύουν να αποτελούν αυτό ακριβώς, το οποίο συζητάμε, να είναι δηλαδή “ευκαιρίες”…

Πράγμα, το οποίο πρακτικά σημαίνει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στην έναρξη κάποιας δραστηριότητας, πολύ μεγάλες απαιτήσεις κεφαλαίων και κυρίως σκληρός ανταγωνισμός από όσους έχουν ήδη τοποθετηθεί…

Στα ακίνητα δεν προβλέπω περαιτέρω πτώση… Αντιθέτως!

Όπως συζητάμε για το χρονικό διάστημα 2002 έως 2008 ως την εξαετία της ευδαιμονίας (τρόπος του λέγειν), κάπως αντίστοιχα θα συζητάμε για την εξαετία 2008-2014 των χαμένων ευκαιριών… (εδώ δεν “λέγει” ο τρόπος)…

Σημ. Προφανώς ούτε κι εγώ γνωρίζω τα χρονικά πλαίσια και εάν όντως αποτελεί αυτή η περίοδος παράθυρο ευκαιρίας. Αυτό εκ των υστέρων διαπιστώνεται. Χρησιμοποίησα την λέξη: “διαισθάνομαι”…