Χρήστος Σταματόπουλος

Η Πάτρα στην Αυγή του 21ου Αιώνα
Στον αγαπημένο Καλλιτέχνη Φωτογράφο, ο οποίος λαμπρύνει την πόλη μας.