Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Υλοποιημένα Έργα

Υλοποιημένα Έργα

Ο κατάλογος είναι μακρύς…

Πρόκειται να συμπληρωθεί σε κάποιο βάθος χρόνου, διότι αφορά κατασκευές, μονοκατοικίες και διατηρητέα από το 1990.

Θα προσπαθήσω να προσθέσω και τις φωτογραφίες. Ας μην ξεχνάμε πως μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν διαθέσιμες οι ψηφιακές μηχανές και συνεπώς ολόκληρο το αρχείο μου θα πρέπει τροποποιηθεί προηγουμένως και κατόπιν να αποδοθεί σε ψηφιακή μορφή. Χμ… ο χρόνος μου…

Κατάλογος έργων:

Α/Α Χρόνος Υλοποίησης Είδος Έργου Παρατηρήσεις
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49