Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Μέλλον της Ευρώπης

Το μέλλον (και η κατάληξη) της Ευρώπης ιδωμένο με τον καλύτερο τρόπο. Από τις ομορφότερες εισαγωγές ταινίας στον κινηματογράφο και με τη σπουδαία μουσική του Quincy Jones. Ακόμα και ο τίτλος είναι ταιριαστός: “The Italian Job”!