Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Βρετανικό Κοιμητήριο του Μπράλου

Στην φωτο: Πίνακας του Φίλιππ φον Φολτζ

Δεν είναι ακριβώς, αυτό το οποίο εννοώ όταν γράφω στην σελίδα αυτή για τα ακίνητα…

Ωστόσο πρόκειται για μια άλλη χρήση της Γης…

Δείτε τις φωτογραφίες από την επίσκεψή μου πριν από λίγες ημέρες και διαβάστε την επίσημη ιστορία του εδώ.

Δεν μπορώ παρά να σκεφθώ το:

“Ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκεία σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ ἑκάστω τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται.”

Περικλέους Επιτάφιος (2. 43)