Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

1929 vs 2013

Όσοι παρακολουθείτε την teucris από τον Μάιο του 2009 θα γνωρίζετε πολύ καλά τις απόψεις μου για την “κρίση”… (προτιμώ την έκφραση “μεταβολή συνθηκών”). Είναι από τις σπάνιες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου, όπου οι εξωτερικές συνθήκες –αναίμακτα!-  ασκούν πίεση προκειμένου να βελτιώσει τη ζωή του… Βέβαια μόνο αυτό δεν γίνεται… Αυτή την ώρα δεν υπάρχει “κρίση”… Υπάρχει στυγνή εκμετάλλευση του 20% (υποθέτω), το οποίο με κάποιο τρόπο διαθέτει ανταλλακτικό χρήμα προς το 80%, το οποίο πραγματικά τη βιώνει. Από το 80% (υποθέτω και πάλι), το 30% έχει εγκαταλείψει και το υπόλοιπο 50% αγωνίζεται με όποιον τρόπο μπορεί προκειμένου να τα καταφέρει. Ας εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό το 50% (το οποίο δέχεται ταυτοχρόνως και την απίστευτη αθλιότητα μίας κατ’  επίφασιν δημοσιογραφίας), η οποία ελάχιστα διαφέρει από τον ψυχολογικό πόλεμο…

Υπενθυμίζω μόνο πως κανείς δεν μπορεί να είναι “σίγουρος” ή “ασφαλής” σε αυτόν τον Κόσμο και πως η κατάρρευση της ψευδαίσθησης του άτρωτου από τον Αχιλλέα στον Τρωικό πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Τσάρο παραμένει αναλλοίωτη…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)