Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Στιγμές από την Οικογενειακή Ιστορία I

Πάντα έτοιμοι για εθνικούς αγώνες
(Χωρίς σχολιασμό πολιτικών καταστάσεων ή πεποιθήσεων. Ωστόσο πάντα στην καρδιά των γεγονότων)

Στην φωτογραφία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)