Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Σαν πετράδια…

λάμπουν οι σταγόνες της βροχής στα πράσινα φύλλα…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)