Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Πώς να ΜΗΝ Καταρρεύσει τα Παλαιό σας Πέτρινο Σπίτι

Γνωρίζετε ποια είναι η βασικότερη αιτία κατάρρευσης των παλαιών πέτρινων σπιτιών; Να σας απαντήσω αμέσως:

Τα… κληρονομικά!

Η μάστιγα της Ελληνικής ιδιοκτησίας είναι τα ακίνητα εξ’ αδιαιρέτου και οι πολλοί κληρονόμοι!

Εάν είχα πέντε παιδιά θα άφηνα εντελώς διακριτά αντικείμενα στο κάθε ένα, ανεξαρτήτως αξίας… παιδιού και αντικειμένου. Και εάν είχα δύο σπίτια και πέντε παιδιά θα άφηνα (με διαθήκη) από ένα σπίτι στα δύο και τίποτα στα υπόλοιπα. Ή εάν είχα κάποιο σημαντικό κινητό αντικείμενο πάλι θα το διέθετα ανάλογα, αλλά σε ένα παιδί ξεχωριστά. Αλλά ΠΟΤΈ μα ποτέ ένα αντικείμενο σε δύο ή περισσότερα τέκνα.

Όπως βλέπετε λοιπόν η βασική αιτία κατάρρευσης δεν είναι φυσική αλλά ανθρώπινη!

Μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Ποια είναι όμως τα… υπόλοιπα;

Λοιπόν! Ένα σπίτι καταρρέει επίσης (μετά τα κληρονομικά και το εξ’ αδιαιρέτου) για τους εξής λόγους:

1. Λόγω βλάβης ενός κεραμιδιού, της στέγης, η οποία επιτρέπει το νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό και

2. Λόγω θεμελίωσης σε φτωχό έδαφος, το οποίο υποχώρησε και κυρίως λόγω θεμελίωσης σε μη βράχο.

Στην πρώτη περίπτωση το νερό διαβρώνει την ξυλεία της στέγης, η οποία μία ωραία πρωία καταρρέει ή εάν όχι διαβρώνει τα ξύλα του πατώματος, το οποίο επίσης μία άλλη ωραία πρωία καταρρέει και συμπαρασύρει και τις πέτρινες τοιχοποιίες μέσα στις οποίες είναι εγκιβωτισμένα τα ξύλινα πάτερα του πατώματος.

Στην δεύτερη περίπτωση υποχωρεί το έδαφος θεμελίωσης και η πέτρινη τοιχοποιία στρεβλώνεται συμπαρασύροντας και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Εάν η πέτρινη τοιχοποιία είναι αρίστης κατασκευής, καταρρέουν τα ξύλινα στοιχεία και αυτή περιμένει αγέρωχη τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Δεν επεκτείνομαι άλλο. Προσέξτε όμως:

1. Την τεράστια σημασία του περιμετρικού σενάζ. Εάν υπήρχε δεν θα κατέρρεαν οι τοίχοι. Οι ρωγμές ξεκινούν εκεί, όπου τελειώνει το ξύλινο πρέκι.

2. Την κακή ποιότητα της πέτρας του κατωγιού, όχι πως η άλλη είναι σπουδαία, καθώς και το εγκιβωτισμένο τζάκι! Υπάρχουν δύο τζάκια ανά μικρή πλευρά.

3. Την σπουδαιότητα των γωνιόλιθων.

Τα τεχνικά ζητήματα είναι τόσο περίπλοκα, όσο ένα καΐκι στην κορυφή του βουνού!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)