Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Πότε Τελειώνει ο Χρόνος;

“Οι καλύτερες στιγμές του 2014, οι καλύτερες φωτογραφίες του 2014 κ.ο.κ.”…

-Είναι όμως έτσι ή μήπως…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)