Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πότε Κερδίζεις;

Κερδίζεις όταν το… “βάζεις κάτω” αλλά δεν παραιτείσαι.