Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πρέβεζα: Η Αισιόδοξη Πόλη (Εκδήλωση στο Πολύεδρο γράμματα τέχνες & Πολύεδρο – Πάτρα στις 16-07-2020)

Ολόκληρη η εκδήλωση με στατική κάμερα για όσες/ους δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν και θα το ήθελαν.
Εμπεριέχει την προβολή, τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση, η οποία επακολούθησε.