Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Οπποιόν κ’ είπησθα έπος, τοιόν κ´επακούσαις”

“Όποιον λόγο πείς, τέτοιο και θ´ακούσεις”

Ένα πολύ σοφό γνωμικό από την Ιλιάδα (Υ250), η οποία είναι πλούσιο μεταλλείο και ανεξάντλητη πηγή. Πηγή ζωντανών γνωμικών από την πραγματικότητα της ζωής με αθάνατα νοήματα.

Τα Ομηρικά έπη τα συνιστώ περισσότερο απ’ οποιοδήποτε άλλο ανάγνωσμα, διότι παρουσιάζουν τόσο ρεαλιστικά την ζωή, μα και τόσο ποιητικά. Δεν εξιδανικεύουν καταστάσεις ούτε έχουν ευτυχισμένο τέλος. Έχουν την μυρωδιά της πραγματικότητας.

Όσο για το προηγούμενο βελτιώστε τον λόγο σας, ώστε να χαρεί η ακοή σας.