Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι 3 Πληγές της Κρίσης – Αυτός Είναι ο Τρόπος του Κόσμου

Οι 3 Πληγές της Κρίσης – Αυτός Είναι ο Τρόπος του Κόσμου

Don’t hesitate ’cause the world seems cold
Stay young at heart, ’cause you’re never, never old
Μην διστάζετε επειδή ο κόσμος φαίνεται κρύος
Μείνετε νέα/ος στην καρδιά και ποτέ, μα ποτέ δεν θα γεράσετε

Η κρίση στην Ελλάδα δεν πρόκειται να περάσει όσο κυριαρχούν οι τρεις επόμενες πληγές:
1. Η χαιρεκακία για την κατάρρευση (προσωπική και οικονομική) του συνανθρώπου.
2. Η στυγνή εκμετάλλευση όσων έχουν ανάγκη ή ευρίσκονται σε αδυναμία. Η συμπεριφορά αυτή απλά χαρακτηρίζεται με μία μόνο λέξη: αλητεία.
3. Το πραγματικό μίσος για την χώρα.

Όλα τα άλλα είναι απλές λεπτομέρειες.

That’s the way of the world,
Plant your flower and you grow a pearl
Child is born with a heart of gold
Way of the world makes his heart so cold

Αυτός είναι ο τρόπος του κόσμου,
Φύτεψε ένα λουλούδι και μεγάλωσε ένα μαργαριτάρι
Ένα παιδί γεννιέται με μία καρδιά από χρυσάφι
Ο τρόπος του κόσμου κάνει την καρδιά του τόσο κρύα.

Μην ενδίδετε στις πληγές, αλλιώς θα δυστυχείτε μονίμως και θα γεράσετε πολύ μα πολύ σύντομα…(και θα χάσετε και στο τέλος)!

Οι στίχοι προέρχονται από το θαυμάσιο τραγούδι των Earth, Wind & Fire “That’s the Way of the World”, ενώ τα τρία λουλούδια αντιπροσωπεύουν την ομορφιά χωρίς τις πληγές -ένα για κάθε μία-.