Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Προσθήκες

Από τα πλέον δύσκολα τεχνικά θέματα και από πολλές απόψεις. Οι συνηθισμένες εκφράσεις “μια προσθηκούλα”, ένα “πανωσήκωμα” δυστυχώς παραπέμπουν σε μία απλή διαδικασία διεκπεραιωτικού τύπου ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Δυστυχώς αυτό δεν είναι κατανοητό και από μερικούς μηχανικούς, διότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό, το οποίο αρνήθηκα το είδα μετά από λίγον καιρό να κατασκευάζεται χωρίς να έχει προηγηθεί η προτεινόμενη παρέμβαση. Μερικές φορές δεν θα κοιμόμουν εάν το έκανα, διότι απλά ο βαθμός κινδύνου θεωρούσα πως ήταν πολύ υψηλός. Ίσως όμως και να έσφαλα.

Και το θέμα στις προσθήκες τονίζω, δεν είναι ότι δεν γίνονται, αλλά πως ειδικά σε παλαιότερα κτίσματα προϋποθέτουν ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου και αυτό προφανώς επηρεάζει το κόστος. Οι ενισχύσεις δεν αφορούν μόνο τις προσθήκες καθ’ ύψος, όπου έχουμε ζήτημα στήριξης του κτιρίου αλλά και τις προσθήκες κατ’ επέκταση, όπου έχουμε ζήτημα σεισμικής συμπεριφοράς του συνολικού κτίσματος.

Σε κάθε περίπτωση ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να μελετάται από στατικής και δυναμικής απόψεως το συνολικό κτίριο· και αυτό ενώ είναι προφανές στην περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος δεν είναι τόσο στις επεκτάσεις (εννοώ αυτές, οι οποίες ενώνονται με το υπάρχον κτίσμα). Υπ’ όψιν πως είναι ζήτημα στατικής απόφασης εάν και πως πρέπει να ενωθεί το παλαιό με το νέο. (Σημ. προσοχή στις πρόσθετες σκάλες και τους εξώστες. Μπορεί να “ρίξουν” το παλαιό εάν δεν μελετηθούν).

Τελευταίο, αλλά καθόλου αμελητέο είναι το ζήτημα της αισθητικής ένταξης του νέου στο υπάρχον.

Στις δύο φωτογραφίες το μεν γαλάζιο κτίσμα είναι με προσθήκη ενός καινούργιου στα αριστερά. Δείτε το προσεκτικά. Η πλάκα και τα ανοίγματα το υποδηλώνουν, αλλά έχει ενταχθεί κατά τη γνώμη μου με επιτυχία. Στην πραγματικότητα όταν το είδα δεν το κατάλαβα αμέσως και μου φάνηκε περίεργο ένα κτίσμα με τέτοιο μήκος. Αλλά…

Στην άλλη φωτογραφία, υποθέτω πως έχουμε μία παλαιότερη (περιόδου δεκαετιών 1950-70) προσθήκη ορόφου. Είναι λίγο περίεργο το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ πως είναι επιτυχημένο. Αυτό διότι έχουμε τις καμπύλες στα ανοίγματα του ισογείου και την πέτρα ενώ ο όροφος έχει μία σαφήνεια και απλότητα στις γραμμές του. Επιτυχημένος και ο σοβάς.

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τους… ανθρώπους!