Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι …Αγορές

Η επιτυχής (όντως) έξοδος στις διεθνείς αγορές αντικατοπτρίζει κατά την άποψή μου, όχι την όποια επιτυχία (ή αποτυχία) του Ελληνικού προγράμματος, αλλά του γεγονότος ότι η “κρίση” ποτέ δεν ήταν αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε (προβλήθηκε και προβάλλεται)… Η “κρίση” ήταν μία αφορμή εσωτερικού “πολέμου”, η οποία μεγενθύθηκε από συγκεκριμένα άτομα κσι επιχειρήσεις προς ίδιον όφελος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος θριαμβολογίας αλλά μόνον θλίψης για το πως μία μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα μετατράπηκε σε Εθνική κατάθλιψη. Τώρα ομαλοποιούνται κάπως τα πράγματα, διότι οι στόχοι σε έναν βαθμό επετεύχθησαν. Εντοπίστε τους κερδισμένους… (παρεμπιπτόντως είναι όλοι Έλληνες)…

Οι διεθνείς αγορές σντέδρασαν όπως έκριναν πάντα…