Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Teucris το 1173

Pisa Tower

Με την ευκαιρία της ανάλυσης των αναλημματικών τοίχων να σας εκμυστηρευτώ πως στην Πίζα έκανα λίγη οικονομία στα θεμέλια, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν θα το πάρει είδηση κανένας!

Σημ. Η λεζάντα ήταν διαφορετική στα Αγγλικά (However, we can save 700 lire and two months by not doing a geotechnical investigation!) και δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δημιουργό και την πηγή της εξαιρετικής αυτής γελοιογραφίας.