Η Καλύτερη Επένδυση

Όπως ερχόμουν προ ολίγου στο γραφείο συνάντησα έναν γνωστό μου, ο οποίος ανακαινίζει ριζικά το κατάστημά του (πρόκειται για επιστημονική δραστηριότητα)… Μου είπε: «Η καλύτερη επένδυση των χρημάτων σήμερα είναι η επένδυση στην δουλειά σου!»… Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο…