Η Επενδυτική μου Εκτίμηση (Μάϊος 2020)

Συνοψίζεται σε δύο λέξεις:
Δειλιάζεις – πεθαίνεις.