Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Εξουσία ως Αφροδισιακό

Η καλύτερη ενδεχομένως δήλωση σχετικά με την γοητεία της εξουσίας δόθηκε από έναν μαιτρ της διπλωματίας και δεν επεκτείνομαι περισσότερο:

“Power is the ultimate aphrodisiac” (Η εξουσία είναι το κορυφαίο αφροδισιακό), σύμφωνα με τον Henry Kissinger.

Ομολογουμένως εξαιρετικά εύστοχη δήλωση. Ωστόσο ακόμα καλύτερο είναι το σχόλιο στην προηγούμενη δήλωση ενός κριτικού, το όνομα του οποίου δυστυχώς αγνοούμε:

“Όχι! Δεν είναι αφροδισιακό, μόνο αποσμητικό!”
Και το αποσμητικό, όπως και η εξουσία κάποτε ξεθυμαίνουν.