Η «Απλή Σχολική Εκδρομή» με το βλέμμα του Ανδρέα Κολλιόπουλου