Η “Απλή Σχολική Εκδρομή” με το βλέμμα του Ανδρέα Κολλιόπουλου