Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Αβάστακτη Ελαφρότητα…

…Οποιασδήποτε Έννοιας Συσχετισμένης με το Παρελθόν

Διαβάστε αύριο Κυριακή 1η Μαρτίου (2020, μην κάνετε κανένα λάθος και ψάχνετε άλλο έτος) στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας των Πατρών “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ” ένα αβάστακτο άρθρο μου.

Και επειδή είναι ελαφρό αγοράστε και μερικά μπαλόνια να πετάτε με τις έννοιες, τις οποίες υποκρύπτει. Πρόκειται για το… μέλλον σας!