Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επαναστατικά Συνθήματα

Άκρως επαναστατικά συνθήματα στον τοίχο του Μουσικού Σχολείου της Πάτρας. Τα λουλούδια είναι να μας θυμίζουν τα “παιδιά των λουλουδιών”!